torsdag 5 november 2009

Litteraturlista no #2

Hej folks. Ny kurs, och ny litteraturlista. – Anders behöver hjälp.

Om du läser på socionomprogrammet: kolla om du har nån av böckerna.
Om du har läst på socionomprogrammet: kolla om du har nån av böckerna.
Om du känner nån som läser på socionomprogrammet: kolla om den har nån av böckerna. 
Om du känner nån som läst på socionomprogrammet: kolla om den har nån av böckerna.
Om du läst samhällskunskap eller nationalekonomi: kolla om du har nån av böckerna…
(Jag tror att jag börjar bli lite tjatig och att budskapet gått fram.)

Om du har nån av böckerna, eller känner nån som har det. Då vill jag gärna köpa eller låna den.

_____ Böckerna på listan är: _____

Abiri, Elisabeth/Brodin, Anna/Johansson, Peter (2007): Introduktion till mänskliga
rättigheter. Göteborg: Institutet för studiet av mänskliga rättigheter, Institutionen för globala
studier, Göteborgs universitet. 30 s.

Eklund, Klas (2007): Vår ekonomi: en introduktion till samhällsekonomin. Stockholm:
Norstedts akademiska förlag. Kapitel 2-5, 9-10, 13-15, 18-19. 261 s.
Huberman, Leo (1986): Människans rikedomar. Stockholm: Rabén & Sjögren. 280 s.

Månson, Per (2006): Båten i parken: introduktion till samhällsstudier. Stockholm: Norstedts
akademiska förlag. 155 s.
Olofsson, Jonas (2007): Socialpolitik: varför, hur och till vilken nytta?. Stockholm: SNS
förlag. 206 s.

Peterson, Abby/Hjerm, Mikael (red)(2007): Etnicitet: perspektiv på samhället. Malmö: Gleerups
utbildning. Kapitel 3, 7-9. 67 s.
Petersson, Olof (2007): Den offentliga makten. Stockholm: SNS förlag. 250 s.

Repstad, Pål (2005): Sociologiskt perspektiv i vård, omsorg och socialt arbete. Lund:
Studentlitteratur. 278 s.

Social rapport 2006. Kapitel 3: ”Finansiell fattigdom”, kapitel 6: ”Boendesegregation”,
kapitel 7: ”Utsatthet bland barn och unga”, kapitel 9: ”Grupper utanför”. Stockholm:
Socialstyrelsen. 162 s.
http://www.socialstyrelsen.se/Publicerat/2006/9101/2006111-1.htm

Stanfors, Maria (2007): Mellan arbete och familj: ett dilemma för kvinnor i 1900-talets
Sverige. Stockholm: SNS förlag. 270 s.

Wright Olin, Erik (2000): ”Class Analysis” i Class Counts. Cambridge: Cambridge
University Press. 39 s.
E-bok: http://www.ub.gu.se/sok/ebok/
Pdf-fil: http://www.ssc.wisc.edu/~wright/Published%20writing/Class-Counts-chapter-1.pdf
………

Tack på förhand!

Inga kommentarer: