onsdag 26 augusti 2009

Litteraturlista no1

Okej läsare. Nu behöver jag din hjälp. Jag ska börja läsa på universitetet den här hösten och första halvan av terminen ska jag läsa en hel hög med böcker. Med andra ord kommer jag spendera mina närmaste 3,5 år med att läsa ‘en hel hög med böcker’ gånger 14. Kul.

Har du nåt på listan så maila mig. Känner du någon annan som läst på högskolan eller som du tror kan ha någon av böckerna. Hjälp mig att komma i kontakt med denne.

Så här ser listan ut:

DSC_6180 

Engelstad, Fredrik (2006): Vad är makt?. Stockholm: Natur och kultur.

Henriksen, Jan-Olav/Vetlesen, Arne Johan (2001): Etik i arbete med människor. Lund: Studentlitteratur.

Johansson, Stina (red)(2007): Social omsorg i socialt arbete. Malmö: Gleerups utbildning.

Madsen, Bent (2001): Socialpedagogik. Lund: Studentlitteratur.

Meeuwisse, Anna/Sunesson, Sune/Swärd, Hans (red) (2006): Socialt arbete: en grundbok. Stockholm: Natur och kultur.

Månsson, Sven-Axel (2002): ”Interaktionistiska perspektiv på studiet av sociala problem: processer, karriärer och vändpunkter” i Meeuwisse, Anna/Swärd, Hans (red): Perspektiv på sociala problem. Stockholm: Natur och Kultur.

Payne, Malcolm (2008): Modern teoribildning i socialt arbete. Stockholm: Natur och kultur.

Pettersson, Ulla (2001): Socialt arbete, politik och professionalisering: den historiska utvecklingen i USA och Sverige. Stockholm:

Sainsbury, Diane (2000): ”Välfärdsutvecklingen för kvinnor och män på 1990-talet” i Välfärd och försörjning: antologi från Kommittén Välfärdsbokslutet. Stockholm: Fritzes offentliga publikationer.

Trydegård, Gun-Britt (2000): ”From Poorhouse Overseer to Production Manager: One Hundred Years of Old-Age Care in Sweden, Reflected in the Development of an Occupation” i Ageing and Society, 20 (5), 571-598. Cambridge University Press.

”Välfärdens ansikte mot 200-talet” Socialvetenskaplig tidskrift. Årgång 14, nr 23, 2007.

Tack på förhand!

2 kommentarer:

Annika sa...

Bra där! Hoppas du får napp!

Eti sa...

Är verkligen alla dessa obligatoriska? Om jag vore du skulle jag ta en tripp till bibblan...