lördag 19 september 2009

Re: Hej Västtrafik (brev 3)

Hej Anders,

Tack för att du hörde av dig till västtrafik.

Vi beklagar att du råkar så illa ut att du ser dig tvungen att kontakta oss varje dag med nya klagomål.

För besvarande och en något snabbare hantering kan man lämna synpunkter på denna länk: http://www.vasttrafik.se/sv/Kontakta-oss/Lamna-synpunkt/

Ärendena kommer då direkt in i handläggningssystemet istället för att komma in i systemet via omvägar.

När det gäller ärenden med krav på ersättning behöver vi en resegarantiblankett alternativt ett brev där fakta beskrivs. För att reklamationer skall kunna handläggas behöver vi din underskrift på underlaget. På denna länk beskrivs resegarantin och där finns blanketter att printa ut: http://www.vasttrafik.se/sv/Att-resa/Resegaranti/

Med vänliga hälsningar

Västtrafiks Kundservice

Inga kommentarer: