lördag 5 september 2009

Re: Hej Västtrafik

Tack för att du kontaktade Västtrafik

När det gäller att funktionshinderanpassa perrongen längs Bohusbanan får vi hänvisa till banverket de det är de som ansvarar för detta. Angående dina synpunkter på ramperna ombord skickas detta vidare till ansvarig avdelning för kännedom. Vi hoppas att dina resor kommer att fungera bra i fortsättningen.

Med vänlig hälsning

Västtrafik kundservice

Ni som har varit i kontakt med västtrafik känner igen formuleringarna. De har nån mall som de följer och alla breven ser mer eller mindre likadana ut. Tråkigt när jag lagt ner mig så mycket för att formulera mig så fint som möjligt. Jag kanske kontaktade fel person. Ska man maila VDn för Västtrafik för att få nåt bättre svar på sina tankar och reflektioner?`Adressen vasttrafik@vasttrafik.se gick tydligen till kundservice.

Inga kommentarer: