lördag 20 juni 2009

Boktips

”Har en tro på Gud blivit omöjlig sedan vetenskapen löst gåtor som tidigare bara kunnat förklaras med hänvisning till det gudomliga? Eller är existensen av en dold Gud verklig och förenlig med vårt förnuft? Och hur ska vi i så fall nå fram till detta gudsbegrepp?
Stefan Einhorn berättar om hur tanken på en dold och obeskrivlig Gud framträder i olika religioner och vilka egenskaper som tillskrivs denna Gud i vårt medvetandes inre. Han beskriver mötet mellan denna gudsbild och den moderna fysiken, biologin och psykologin. Finns det kanske en dold Gud som är förenlig med alla dessa olika tankesystem?”
________________________________________

Så står det på baksidan av boken En dold Gud av Stefan Einhorn. Jag har inte läst den än. Men jag ska hinna med den innan sommaren är slut.

2 kommentarer:

Pavlina sa...

Hans bok Konsten att vara snäll är i alla fall bra, så läs den vet jag :)

Anders Arkbro sa...

Jag har läst den. Den är grymt bra...! En dold gud har jag inte läst, men är sugen på. :)