tisdag 23 juni 2009

Gemensam Framtid

Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan diskuterar bildandet av ett nytt gemensamt kyrkosamfund.
___________________________________________________

Jag får ibland frågan om varför det finns så många olika kyrkor.  Tror de olika kyrkorna på samma sak? Vad det är för skillnader?

Utan att göra någon utläggning kring svaren på frågorna är det ledande frågor som för mig pekar på ett par saker.
! Alla kristna tror på samma sak: Jesus.
! Skillnaderna är inte så tydliga mellan samfunden, som individuella församlingar emellan. (…och det är ju inte så konstigt.)
! Skälen till att det bildats många samfund är historia.

Min personliga åsikt är att vi kristna bör samarbeta och peka på enhet så långt det bara är möjligt. Det finns skillnader i kultur och traditioner. MEN våra skillnader är inte så viktiga att det får hindra oss från att gå ihop under “gemensam flagga”.
_________________________________________________

Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan diskuterar bildandet av ett nytt gemensamt kyrkosamfund.

Är du intresserad av det tycker jag du ska gå in på hemsidan om bildandet av det gemensamma kyrkosamfundet.

Vill du läsa om några som haft lite andra förutsättningar och som kommit lite längre? Spana in equmenias hemsida.

Inga kommentarer: