måndag 15 juni 2009

Sammalikasammalikasamma

Är inte socialdemokrater och Jehovas vittnen ungefär samma sak? Åtminstone beter de sig likadant.

Jehovas vittnen vet att det finns ett bestämt antal platser i himlen, och alla vill komma dit.
De går omkring och knackar dörr, delar ut flygblad och berättar för folk för att fler ska ansluta sig. Jehovas vittnen jobbar under tidspress då de lever i tanken att de måste få över alla på sin sida innan det är för sent.

Socialdemokraterna vet att det finns ett bestämt antal platser i parlamentet/riksdan/fullmäktige, och alla vill komma dit.
De går omkring och knackar dörr, delar ut flygblad och berättar för folk för att fler ska ansluta sig. 
Socialdemokraterna jobbar under tidspress då de lever i tanken att de måste få över alla på sin sida innan det är för sent. 

Inga kommentarer: