lördag 11 april 2009

Tankar om Robinson 2009

Så nyss som 1971 gjorde en man vid namn Philip Zimbardo ett experiment som blivit känd under namnet ‘Stanford prison experiment’.  Zimbardo plockade ut ett ganska vanliga Smiths och Andersons. Några av dem fick bli fångar, och några fick rollen av vakter, urvalet skedde på ren slump. Sen fick de ta plats i lokaler i Stanford Universitys källare som de byggt om till fängelse. Syftet var att testa hur olika roller och grupptryck kan ta fram det onda i människor. Efter ganska kort tid hade vakterna blivit råa och brutala mot fångarna, utan att det fanns några uttalade förväntningar om det. Andra dagen gjorde fångarna revolt och skapade kaos i “fängelset”.

Jag har sett ett avsnitt av Robinson, fast jag lovat mig själv att inte göra det. Där är det en grupp i ett träsk, och en grupp på en strand. Träskisarna är mycket förbittrade över gruppen på stranden, de på stranden vet inte exakt hur de andra har det.

När jag såg det här avsnittet så jag direkta paralleller där Tv4 i det här fallet skapat en intrig mellan två grupper. Två grupper som egentligen sitter i samma soppa, soppa som är frivillig och konstruerad, och kan avbrytas när som helst.  Det är ett psykologiskt krig mellan de båda lägren, och avundsjuka och hat är starkt på ön.

Jag vet hur Stanford Prison Experiment slutade, och nu vet du också.
Så nu kan vi göra nåt annat än att se på Robinson på lördagskvällarna.

Inga kommentarer: