lördag 21 februari 2009

Människor = Träd som går

Jag har fått lära mig att man inte ska plocka bibelcitat ur sitt sammanhang för att det ofta kan bli väldigt fel om man inte får med själva sammanhanget runt. Det präster, pastorer, scoutledare, konfirmaitonsledare, och andra vuxna runt mig i kyrkan glömt säga är att det kan också bli väldigt roligt när man tar bibelcitat ur sitt sammanhang.

I Markusevangeliet kapitel 8 kan man läsa om hur Jesus botar en blind man. Det roliga här är, förutom att mannen kan se igen, vad han säger direkt när han fått sin syn tillbaka.
Han säger inte Tack, inte Åh, vad vackert allt är....
Enligt Markus 8:24 säger mannen

"Jag ser människor. De ser ut som träd som går!"

Inga kommentarer: